Skip to content

Plannen kabinet voor omzetten oudedagsverplichting naar lijfrente

Het kabinet wil dat belastingplichtigen ruimere mogelijkheden hebben om hun oudedagsverplichting (ODV) om te zetten in een lijfrente. De ODV is de fiscale waarde van de pensioenverplichting in eigen beheer van de onderneming. 

Doel: minder administratie voor belastingplichtigen

Met het voorstel wil het kabinet AOW-gerechtige belastingplichtigen meer mogelijkheden geven om de oudedagverplichting naar lijfrente om te zetten. De maatregel zorgt ook voor minder administratie. 

Voorstel: maatregelen met terugwerkende kracht in laten gaan

AOW-gerechtigden moeten 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd hun ODV kunnen omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekenng of lijfrentebeleggingsrecht. De nieuwe wet gaat met terugwerkende kracht in tot en met 1 april 2017. Met de huidige regels kan dit niet.

Stand van zaken van de plannen

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2023 in.

Meer >