Skip to content

Plannen kabinet voor schenkingsvrijstelling eigen woning

Het kabinet wil de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen (de zogenoemde jubelton) vanaf 1 januari 2023 verlagen van  € 106.671 tot €28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft.

Doel: woningmarkt verbeteren en vermogensongelijkheid tegengaan

Het kabinet wil met de maatregel de woningmarkt verbeteren en vermogensongelijkheid verminderen. Starters met vermogende ouders hebben meer voordeel van de schenkingsvrijstelling dan starters met ouders met minder geld.

De financiële uitgangspositie van huishoudens die zo een schenking ontvangen is namelijk vaak al beter in vergelijking met huishoudens zonder schenking.

Daarom past het kabinet de schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 aan.

Voorstel: schenkingsvrijstelling vanaf 1 januari 2023 verlagen

De schenkingsvrijstelling eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 omlaag tot € 28.947. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in de relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven. Het kabinet schaft de vrijstelling vanaf 1 januari 2024 helemaal af. Dit staat in het coalitieakkoord. 

De huidige spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die starten in 2023 vervalt. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die voor het eerst gedaan zijn in 2022 geldt nog voor 2023. 

visual-afbouwen-schenkingsvrijstelling-eigen-woning

Meer >