Skip to content

Plannen kabinet om de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) af te schaffen

Vanaf 1 januari 2025 wil het kabinet de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) die het voor ouders financieel aantrekkelijk maakt om werk met zorg voor kinderen te combineren, afschaffen. Om ouders te blijven stimuleren werk en zorg voor kinderen te combineren, wordt de kinderopvangtoeslag aangepast. De IACK is dan niet meer nodig. De IACK blijft voorlopig bestaan voor ouders met 1 of meer kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2025.

Doel: belastingstelsel eenvoudiger maken

Door de IACK af te schaffen en de kinderopvangtoeslag aan te passen, wordt het belastingstelsel eenvoudiger. De IACK is een korting op de belasting die het voor ouders aantrekkelijk maakt om werk en zorg voor kinderen tot 12 jaar te combineren. Om ouders te blijven stimuleren werk en zorg voor kinderen te combineren, wordt de kinderopvangtoeslag aangepast. De IACK is dan niet meer nodig. Hoe de kinderopvangtoeslag er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.

Opbrengst gaat naar maatregelen voor koopkracht

De IACK blijft tot 2037 bestaan voor ouders met 1 of meer kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2025. Hun (jongste) kind is dan 12 jaar. Vanaf 2037 levert de afschaffing van de IACK de Rijksoverheid per jaar € 1,7 miljard op. Dit geld wil het kabinet gebruiken voor maatregelen om de koopkracht en het inkomen van huishoudens te ondersteunen.

Voorstel: IACK vanaf 1 januari 2025 afschaffen

Het kabinet stelt voor om de IACK vanaf 1 januari 2025 af te schaffen, behalve voor ouders met een of meer kinderen geboren voor 1 januari 2025 . Zij blijven IACK ontvangen tot het (jongste) kind 12 jaar oud is. Zij moeten wel aan alle voorwaarden voor de IACK blijven voldoen. Alleenstaande ouders of minstverdienende partners waarvan alle kinderen op of na 1 januari 2025 zijn geboren hebben geen recht meer op de IACK.

visual-afschaffen-iack

Meer >