Skip to content

Twee schijven tarief box 2

Wanneer je als dga dividend uitkeert vanuit de BV, of als je aandelen van de vennootschap waar je een aanmerkelijk belang in hebt verkoopt, ben je over het voordeel aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd (box 2). Het tarief is nu 26,9%. Vanaf 2024 komen er 2 tariefschijven voor de box 2-heffing. Het tarief van de eerste schijf wordt 24,5%. Het tarief van de tweede schijf wordt 31%. De grens van de eerste schijf bedraagt in 2024 € 67.000.

visual-nieuw-twee-schijven-box-2

Meer >